top of page

Tweed Run-konseptet i Norge forvaltes av Norske Tweed-Syklisters Forening, som de siste årene har hatt rettighetene til Tweed Run-navnet.

 

Norske Tweed-Syklisters Forening har som formål å fremme den elegante hverdagssyklingens synlighet i bybildet, og har stått bak Tweed Run i Norge siden starten. Ønsker du å støtte foreningens arbeid med Tweed Run med et medlemskap? Send oss en epost.

 

Den daglige driften av Tweed Run Norway utføres av en styringsgruppe bestående av seks personer.

Fra ett av våre meget formelle styremøter, hvor temperaturen ofte blir høy.

Venner av den elegante hverdagssyklingen
bottom of page